แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน

เราได้รวบรวมแหล่งการศึกษาออนไลน์ ตั้งแต่ชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ครอบคลุมทั้งบทเรียนและแบบฝึกหัดมากที่สุด ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ให้ผู้ปกครองและน้องๆ เลือกที่จะพัฒนาความรู้ได้แล้วที่นี่

ปฐมวัย

รวมแบบฝึกหัดอนุบาล เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล หรือต้องการเสริมทักษะ พัฒนาการเขียนและการอ่าน

แอปพลิเคชันมือถือ The Asian Parent Thailand

เว็บไซต์ศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อการศึกษา ทั้งแบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล วิชาต่างๆ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมอนุบาล และเตรียมความพร้อมประถม ไว้ให้กับคุณครู คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี

เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลพัฒนาการด้านการศึกษา ที่มีประโยชน์กับเด็กวัย 2 - 6 ขวบ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและแบบฝึกต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดออกมาเพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็กปฐมวัย

Khan Academy Kids

แอปพลิเคชันสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านตัวเลข ภาษา ความจํา และการอ่าน รวมไปถึงทักษะทางด้านอารมณ์และการใช้เหตุผล ผ่านเกมส์ วีดีโอ และเรื่องเล่าสนุกสนาน

แอปพลิเคชันมือถือ Khan Academy Kids

Taamkru เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับสอนเด็กวัยเรียน มีแบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จัดทําขึ้นเพื่อให้เด็กอนุบาลได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และเพื่อเตรียม พร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในชั้นประถม

แอปพลิเคชันทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน โดยแบบฟรี จะเล่นทายคําศัพท์ได้วันละ 40 คํา หรือใช้แบบจ่ายเงินเพื่อเพิ่มคําศัพท์ได้ทันที

ประถมศึกษา

บนเว็บไซต์มีทั้งสื่อการเรียนการสอน และคลังข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษา สำหรับสื่อการเรียนออนไลน์เป็นสื่อในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ แบ่งหมวดหมู่ตามรายวิชา พร้อมทั้งมีเกมส์สนุกสนานประกอบการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีครบทุกวิชาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านชุดนี้ ถูกผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 10 เรื่อง มีการฝึกฝน มีแบบฝึกหัดจํานวนมาก ที่ถูกสุ่มมาใช้แบบไม่ซ้ำ ข้อ มีการเสริมแรงด้วยการสะสมคะแนนในรายข้อที่ตอบถูก และมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ

LearnBig เป็นแพลตฟอร์มได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือ และทักษะการ คํานวณขั้นพื้นฐานของเด็กอพยพ ชนกลุ่มน้อย เด็กไร้สัญชาติและเด็กชายขอบตามแนวชายแดนไทย – เมียน มา สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และสื่อการสอน ทั้งภาษาไทย ภาษาเมียนมา ภาษามลายูจํานวนมากไว้อ่าน ผ่านทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันมือถือ LearnBig

มัธยมศึกษา

ช่องการติวที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ ติวโดยติวเตอร์ชื่อดังที่มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น ไม่น่าเบื่อ

เว็บติวเลขสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ มีการสอนสรุป เนื้อหา และเฉลยโจทย์ผ่านระบบ vdo ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บนเว็บไซต์มีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นคลังความรู้ และส่วนที่เป็นการรวมคลิปเฉลยข้อสอบในรูปแบบวีดีโอ อย่างละเอียด แบ่งหมวดหมู่ตามวิชา

รวมคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยในรูปแบบ video สามารถเข้ารับชมได้ทุกเวลา

แอปพลิเคชันติวฟรีจาก Nestle มีเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงฯ และโจทย์ทุกวิชาทั้งไทย คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์เคมีและชีววิทยา และข้อสอบจริงจากสนามต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ฝึกทํา

บนเว็บไซต์ของแบรนด์สามารถดาวน์โหลดหนังสือและติวสดผ่าน Live เพื่อดูย้อนหลังได้ฟรี นอกจากนี้ บน ช่อง Youtube ยังรวบรวมวีดีโอติววิชาต่างๆ โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านจากหลายจังหวัด

สถาบันกวดวิชาออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นคอร์สเรียนวิชาต่างๆ และ คอร์สตะลุยโจทย์ สามารถจ่ายเงินซื้อเป็นรายคอร์ส หรือแบบเหมาคอร์สก็ได้ นอกจากนั้นยังมีช่อง Youtube สรุปวิชาเรียนและเทคนิคต่างๆ เผยแพร่ฟรีอีกด้วย

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

บนเว็บไซต์มีทั้งสื่อการสอนและรวบรวมข้อสอบพร้อมเฉลยให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทํา ข้อสอบจะเน้นที่ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีข้อสอบอื่นๆ เช่น O-NET และ NT เป็นต้น

เว็บนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่กําลังหาสื่อการสอน และสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาลจนถึง ประถมต้น นอกจากนั้น ยังมีเกมส์ฝึกทักษะที่สามารถใช้สอนเด็กๆ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน

ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

แหล่งรวบรวมข่าวการศึกษา คลังบทเรียนและข้อสอบตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี ห้องแนะแนวออนไลน์ที่ช่วยให้เด็กรู้จักสายการเรียนต่างๆ มีระบบที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้สอนหรือผู้เรียนได้ อีกด้วย

รวมสรุปเนื้อหาในชั้นเรียน และคลังข้อสอบพร้อมเฉลย สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา โดยนักเรียนสามารถ download ข้อสอบและเฉลยได้ในรูปแบบของ PDF

รวมสื่อการเรียนรู้และคลังข้อสอบในรูปแบบของ VDO และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมตั้งแต่เด็กปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รวมข่าวการศึกษาพร้อมทั้งสื่อการสอนให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี โดยนักเรียนก็สามารถนําสื่อการสอนมา เป็นสื่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดต่างๆ มาลองทําที่บ้านได้อีกด้วย

ระบบการเรียนผ่านทางระบบดาวเทียม และระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงในรูปแบบถ่ายทอดสด และแบบ On Demand รวบรวมคอร์สวิชาต่างๆ ครบทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ฯ ไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ พร้อมด้วยสื่อการเรียน และแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนให้ดาวน์โหลด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

แหล่งข่าวการศึกษา สามารถบันทึกข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยจากสทศ.ได้จากเว็บไซต์ มีห้องสมุดความรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ค้นหาง่าย

เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ในแขนงต่างๆ สามารถค้นหาสื่อการเรียนได้โดยการค้นหาด้วยคําสำคัญในช่อง ค้นหา (Search) โดยผลการค้นหาจะมีทั้งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และวีดีโอที่สามารถเก็บไว้ดูในภายหลัง ได้

โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และสถาบันกวดวิชา เน้นติวเข้ม ปรับพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมตัวสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6, ม.3 และม.6 ทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ครูไอทีเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอบทเรียนออนไลน์ที่กระชับ และเข้าใจง่าย แบ่งเป็นบทเรียน ประถม บทเรียนมัธยมและบทเรียนคอมพิวเตอร์

มีคอร์ส Online ทั้งฟรีและเสียเงิน ครอบคลุมวิทย์ คณิต อังกฤษ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเด็กๆ ชั้นประถมถึงมัธยมต้น เน้นปรับพื้นฐานถึงระดับสอบแข่งขัน

ขอบคุณข้อมูลจาก UNICEF ประเทศไทย