หลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้หลายธุรกิจได้ปิดตัวลง และก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติการใช้เวลาว่างในช่วงของการกักตัวเพื่อการพัฒนาทักษะจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้พร้อมที่จะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังอาจจะเกิดการสร้างธุรกิจใหม่ หรือทักษะใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์แบบ New Normal ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถสร้างทักษะใหม่ๆได้โดยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน มีอยู่อย่างหลากหลาย และที่สำคัญคือให้บริการฟรีเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยแต่ละหน่วยงานได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและตรงกับความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมทักษะความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป