หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะบุคคล และผู้ประกอบการ

เราได้รวบรวมแหล่งการศึกษาออนไลน์ กลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะบุคคล และผู้ประกอบการ ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ครอบคลุมทั้งบทเรียนและแบบฝึกหัดมากที่สุด ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน เลือกที่จะพัฒนาความรู้ได้แล้วที่นี่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยสำหรับอนาคต จึงผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เปิดบริการใหม่ในรูปแบบการเรียนรู้ “CEA Online Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ

แหล่งความรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมบทเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step

เชิญชวนชาวไอที มาค้นหาเส้นทางการเรียนรู้ สู่ตำแหน่งงานที่ถนัด พร้อมค้นหางานที่คุณสนใจ