การขายสินค้าออนไลน์ อาชีพเชื่อมโยงออนไลน์ และการหางานออนไลน์

ปัจจุบันเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีออนไลน์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การขายสินค้าออนไลน์ เช่น การขายสินค้าจากชุมชนหรือผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นซึ่งเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา มีความคุ้นเคย และมีความเข้าใจในตัวสินค้า แต่การขายสินค้าออนไลน์ได้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการการนำสินค้าไปขายในตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก, อาชีพที่เชื่อมโยงออนไลน์ เช่น การรับจ้างผลิตสินค้าและบริการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เช่น ชุดผ้าพื้นเมือง, ของตกแต่งบ้านจากงานหัตถกรรมท้องถิ่น รวมไปถึงงานด้านเทคโนโยลีต่างๆเช่น การรับจ้างตัดต่อวิดีโอที่สามารถส่งไฟล์งานและส่งงานกันได้แบบออนไลน์, การรับจ้างทำเวบไซต์ ที่สามารถส่งข้อมูล ภาพ และสื่อต่างๆ ระหว่างผู้รับจ้างและผู้จ้างได้แบบออนไลน์, การหางานออนไลน์ นั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับยุคนี้ไปแล้ว นอกจากเวบไซต์จัดหางานที่มีอยู่อย่างหลากหลายแล้ว เวบไซต์เหล่านี้มักจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครงาแต่จะเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการท้องถิ่น และคนหางานที่ต้องว่างงานในช่วงวิกฤตโควิด 19 ทีผ่านมา มักจะนิยมใช้งาน Facebook Group หางานและรับสมัครงานภายในจังหวัด ซึ่งทำให้สามารถติดต่อและรับคนเข้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นงานในท้องถิ่นที่ใกล้บ้าน ไม่เป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักและค่าเดินทาง