กลุ่มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบและขอคำปรึกษาจากผู้สอนได้โดยตรง

เราได้รวบรวมกลุ่มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบและขอคำปรึกษาจากผู้สอนได้โดยตรง ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน เลือกที่จะพัฒนาความรู้ได้แล้วที่นี่

เว็บไซต์ศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อการศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก UNICEF ประเทศไทย