เว็บไซต์ที่รวบรวมหลักสูตรสอนออนไลน์

สำหรับใครที่สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาซ่อมรถ ประกอบอาหารไทย ไปจนถึงทักษะดิจิทัลเช่น Web Programming เราอยากแนะนำเว็บไซต์ที่รวบรวมจำนวนหลักสูตรมากที่สุด 20 เว็บไซต์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลักสูตรฟรีและจ่ายเงิน รวมไปถึงหลักสูตรที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน

Thai MOOC เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศร่วมพัฒนาองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ โดยมีรายวิชามากมายให้เลือกกว่า 276 หลักสูตร และยังรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก

Skillane มีวิชาให้เลือกเรียนในหลากหลายสาขาด้วยกัน โดยสอนในรูปแบบของวีดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวกไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ โดยมีจำนวนคอร์สเรียนกว่าหลายร้อยคอร์สด้วยกัน ทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน

คอร์สเรียนออนไลน์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกำหนดการเข้าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชา โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบใน Information (I) ของแต่ละรายวิชา และผู้เข้าเรียนยังจะได้รับ Certificate of Completion เมื่อเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดอีกด้วย

Skooldio มีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์และไลฟ์เวิร์คชอร์ป โดยเน้นการพัฒนาทักษะสมัยใหม่ที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือการทำธุรกิจ เป็นต้น คอร์สและเวิร์คชอร์ปของ Skooldio ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทั้งแบบฝึกหัด โปรเจค หรือกิจกรรมกลุ่ม มีทั้งคอร์สแบบฟรีและแบบจ่ายเงิน

Course Square เป็นแพลตฟอร์มรวมคอร์สออนไลน์ที่มีคอร์สหลากหลายวิชา โดยแบ่งกลุ่มรายวิชาออกกว้างๆ เช่น การเตรียมสอบ ภาษา ไอทีและซอฟต์แวร์(การใช้โปรแกรม) ธุรกิจและการทํางาน คอร์สเรียนเป็นแบบวิดีโอ โดยมีทั้งคอร์สฟรีและแบบจ่ายเงิน คอร์สจ่ายเงินราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 299 – 10,000 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้ยังมีวิชาที่เปิดสอนไม่มากนัก แต่ก็เป็นรายวิชาที่ไม่ค่อยมีสอนในเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น การปลูกและการผลิตกาแฟ การปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้เสริม หรือการทําธุรกิจสปา เป็นต้น สอนโดยคณาจารณ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คอร์สมีระยะเวลาเปิดสอน และกําหนดวันหมดอายุ

Your Next U เป็นสถาบันอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและ Soft Skill แต่สำหรับคอร์สออนไลน์นั้น จะมีคอร์สที่เป็นทักษะแห่งยุคมากขึ้น เช่น Data Analytics, Digital Marketing, Design Thinking เป็นต้น แต่คอร์สแนว Soft Skill ก็ยังมีเช่นกัน อย่างการใช้ความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์ (Cognitive Thinking) การเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนรู้แบบ Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริง เรียนกันแบบสด ๆ เหมือนอยู่ในห้องเรียน ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ในหลากหลายสายงาน สายอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรในแต่ละเรื่อง หลังจากเรียนจบจะได้รับใบรับรองเข้าร่วมหลักสูตร เว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องจ่ายเงินสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียนในคอร์สเรียน ราคาค่าสมาชิกเริ่มต้นคือ 6,000 บาทต่อการเป็นสมาชิก 3 เดือน

S Learning เป็นเว็บรวมคอร์สเรียนออนไลน์จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีและแบบจ่ายเงิน โดยมีคอร์สเรียนในหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การเงิน การลงทุน คอมพิวเตอร์การเตรียมสอบ ภาษาและคอร์สพัฒนาตัวเองอื่นๆ

ตลาดปัญญาเป็นเว็บไซต์เรียนออนไลน์และแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากหารายได้ เพราะมีคอร์สเรียนมากมายหลายคอร์สสำหรับการอัปสกิล (Upskill) เพื่อเพิ่มรายได้เช่น หุ้น ธุรกิจและการเงิน การนําเข้า-ส่งออกสินค้า การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงทักษะดิจิทัล เช่น Web Programmimg ไอทีและออกแบบกราฟฟิก เป็นต้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สให้เรียนออนไลน์ฟรีถึง 15 อาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ การประกอบอาหารไทย ช่างขับรถยก ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อาชีพอิสระ (วิธีทํา ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์) วิธีการปั้นโอ่งซีเมนต์ การผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้ ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างไฟฟ้าอาคาร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ

เป็นโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลโดย Chula Business School มีทั้งคอร์สสำหรับการทําธุรกิจ การตลาด เจ้าของกิจการ การบัญชีและ Startup เหมาะกับการเรียนเพื่อนําไปใช้จริง ซึ่งคอร์สเรียนของเว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ที่รวมความรู้และทักษะดิจิทัล เป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดําเนินงานโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คอร์สที่เปิดสอนนั้นมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน ลงมือทํา หรือเทคนิคในขั้นสูง ที่สำคัญคือฟรีพร้อมได้ใบรับรอง (Certificate) อีกด้วย

Dek-d School แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ติวเตอร์เป็นติวเตอร์ดังในแวดวงกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบ คอร์สเรียนนี้ต้องเสียเงินเป็นรายคอร์ส เช่น คอร์สพิชิต TCAS หรือ พิชิต สอวน. เป็นต้น

เว็บไซต์ที่รวมสกิลของคนยุคใหม่ โดยมี 3 หมวดหมู่หลักด้วยกัน ได้แก่ Creative, Technology และ Business เนื้อหาคอร์สส่วนใหญ่เน้นการลงมือทําพื้นฐาน หลายคอร์สมีใบรับรอง (Certificate) สามารถซื้อคอร์สเรียนแยกเป็นคอร์ส หรือสมัครสมาชิกรายเดือน เริ่มต้น 349 บาทต่อเดือน เพื่อเข้าถึงหลาย ๆ คอร์สเรียน

Udemy เป็นเว็บไซต์คอร์สออนไลน์อันดับต้น ๆ ของโลก ขณะนี้มีคอร์สเรียนมากกว่า 100,000 คอร์สด้วยกัน ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ มากมาย เช่น การตลาด ธุรกิจ การออกแบบ ไอทีและซอร์ฟแวร์ การเงิน และการบัญชี เป็นต้น โดยเน้นเนื้อหาที่ใช้ในการทํางานจริงมากกว่าทฤษฎีทางวิชาการ

Coursera ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนําทั่วโลก มีคอร์สเรียนให้เลือกมากกว่า 3,900 คอร์สด้วยกัน โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเว็บนี้มากกว่า 45 ล้านคน จุดเด่นของ Coursera คือ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนคอร์สเรียนง่าย ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและต้องการใบรับรอง หรือ เรียนปริญญาแบบจริงจังไปเลย (แต่มีแค่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น) แต่ในกรณีนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และราคาก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนเหล่านั้น

EdX

Edx เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งแบบฟรีและเสียเงิน มีคอร์สเรียนทั้งในรูปแบบธรรมดา เรียนเพื่อรับใบรับรอง และเรียนปริญญาตรีหรือโทออนไลน์ มีคอร์สเรียนมากกว่า 4,259 คอร์สด้วยกัน และสอนในหลากหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

คอร์สเรียนออนไลน์นี้เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนสามารถสมัครเรียนได้ฟรี มีหลักสูตรมากมายเหมาะกับคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กประถม ครอบคลุมไปถึงระดับมหาลัย และมีหลักสูตรเฉพาะด้านที่เหมาะกับวัยทํางานให้เลือกทดสอบฝีมือและพัฒนาทักษะ โดยจะมีวิดีโอสรุปความรู้มาให้เข้าใจง่ายก่อนทําแบบทดสอบกันอีกด้วย

Google Skill Shop คือแพลตฟอร์มการฝึกอบรมของ Google เพื่อให้คุณได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือและโซลูชันต่างๆ ของ Google คอร์สเรียนเหล่านี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพในส่วนงาน ของ Digital Marketing หรือคนที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้ว และต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อสอบรับใบรับรอง

Facebook Blueprint มีหลักสูตรมากกว่า 75 หลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการทําธุรกิจและการขาย สามารถลงทะเบียนสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรได้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้การทําการตลาดผ่าน Facebook ทั้งเพื่อใช้ในธุรกิจของตัวเองและในอาชีพในส่วนงานของ Digital Marketing

ขอบคุณข้อมูลจาก UNICEF ประเทศไทย