โอกาส

เกิดจากความตั้งใจของทีมงานที่อยากสนับสนุนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีโอกาสในการ...

  • เข้าถึงข้อมูลอาชีพที่เปิดรับสมัครในช่วงวิกฤตนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านอาชีพหรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ โดยสามารถติดต่อกับบริษัทที่เปิดรับสมัครได้โดยตรง ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสให้ผู้จ้างงานประกาศรับสมัครงานได้อย่างง่ายดาย เพียงลงทะเบียนกรอกข้อมูลบริษัทและตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้น

  • พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อยอดในการประกอบอาชีพที่สนใจ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เหล่านี้มาจากหลากหลายสื่อ ทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในด้านต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยให้ผู้อ่านรู้ถึงสิทธิและขั้นตอนในการเข้ารับความช่วยเหลือได้ดีขึ้น

เราหวังจะสร้างพื้นที่สำหรับ 'โอกาส' เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ติดต่อเรา