มาตรการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’

‘เราไม่ทิ้งกัน' เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง เพื่อเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) ผ่านการลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ซึ่งผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ได้แก่

  • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่นแท็กซี่ ร้านค้าขาย เป็นต้น
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (ยกเว้นมาตรา 39 และ 40 ที่มีสิทธิ์)
  • ลูกจ้างธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่นร้านนวดที่ถูกปิดชั่วคราว เป็นต้น

ส่วนกลุ่มอาชีพที่เข้าเกณฑ์อย่างแน่นอน ได้แก่

  • กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • แท็กซี่
  • วินมอเตอร์ไซค์
  • มัคคุเทศก์
  • นักเรียน กศน.
  • ไกด์นำเที่ยวที่เป็นนักศึกษา

แหล่งข้อมูลจาก bangkokbiznews.com

แม้ปัจจุบันจะสิ้นสุดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนั้น แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการขอรับเงินเยียวยา รวมถึงคำถามที่พบบ่อยจากผู้เรียกร้องสิทธิ์ ทีมงานโอกาสจึงได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าถึงสิทธิ์มากที่สุด