เงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรวมถึงเกษตรกรทุกกลุ่ม พืช ประมง ปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/2563 มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. –ก.ค. 63) โดยจะต้องทำการขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม2563 เพื่อรับสิทธิ์การเยียวยา (เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องไม่ทับซ้อนกับโครงการ‘เราไม่ทิ้งกัน’)

สำหรับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนและระบบได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบสถานะเงินโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 นั้น จะสามารถตรวจสอบสถานะเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ทีมงานโอกาสยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ รวมถึงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นี้