มาตรการอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจำนำดอกเบี้ยต่ำ การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม การขยายเวลาชำระภาษี และฟรีอินเทอร์เน็ต 10 GB โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ ดังนี้