มาตรการการเงินของธนาคาร

สถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกู้ดอกเบี้ยต่ำและดอกเบี้ย 0% หรือการพักชำระหนี้ ฯลฯ เพื่อช่วยลดภาระการเงินทั้งส่วนบุคคลและภาคธุรกิจ