การศึกษา

นิสิต นักศึกษานับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นประเด็นในสังคมจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล ในขณะที่มีผู้ปกครองจำนวนมากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ออกนโยบายเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่นิสิต นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเทอม ขยายเวลาการผ่อนชำระค่าเทอม หรือให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

ทีมงานโอกาสได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เรื่องการศึกษาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้